Disclaimer

Afbeeldingen
De afbeeldingen en illustraties die op jufbeau.com staan, mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijk toestemming van jufbeau.com. Foto’s en illustraties zijn door mij zelf gemaakt of ik heb betaald om ze te mogen gebruiken.

Reviews en recencies
Jufbeau.com krijgt materiaal of boeken toegestuurd voor een review. Ook koop ik zelf boeken waar ik een review over schrijf. Een review schrijf ik altijd vanuit mijzelf. Ik geef een eerlijk oordeel over het boek.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij jufbeau.com.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van jufbeau.com, behalve voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaten), tenzij er bij specifieke materialen anders aangegeven is.