10-12 jaar, Fictieboeken, Recensies

Dagboek van een Muts – Avonturen uit een niet-zo-perfect leven

Soms vraag ik me af of mijn moeder HERSENDOOD is. Soms weet ik het zeker. Zoals vandaag. De ellende begon vanmorgen toen ik vroeg of ik zo'n coole nieuwe iPhone mocht die echt alles kan. Volgens mij is zo'n telefoon namelijk net zo noodzakelijk als zuurstof. ... Maar goed, toen mama terugkwam van het winkelen… Lees verder Dagboek van een Muts – Avonturen uit een niet-zo-perfect leven

Prentenboeken, Recensies

Ko met de vlo

Soms probeerden de mensen om de vlo van Ko te stelen. Maar ja - dat kan niet, hè? Je kan een vlo niet stelen. Je moet je eigen vlo vinden. Een tijdje terug ontving ik van Harman Hoetink zijn boek Ko met de vlo. Zoals op de kaft van het boek wordt besproken, is Ko met de vlo een klein doordenksprookje voor kinderen van alle leeftijden en stiekem ook voor grote mensen. Het boek gaat over Ko. Op een dag komt Ko een vlo tegen en Ko en de vlo trokken met elkaar op. Waar Ko gaat, ging vlo en waar vlo ging, ging Ko. De mensen om Ko heen begrepen niet wat Ko in de vlo zag, de mensen waren te druk en hadden geen tijd voor Ko met de vlo... Het boek Ko met de vlo laat zien wat er wordt bedoeld met de uitdrukking 'go with the flow'. Met 'go with de flow' wordt bedoeld dat je meebeweegt met de stroom en dat je daarbinnen je eigen weg kiest en doet waar jij je goed en fijn bij voelt.